Partners: Jotun

Brandskydds­färg

Vi distribuerar Jotuns brandskyddsprodukter som kännetecknas av tunnfilmsbeläggningar med svällande egenskaper för att skydda stålkon-struktioner i händelse av brand. Fin finish som attraherar både beställare och arkitekter.
Steelmasterserien omfattar både vatten- och lösningsmedelsburna produkter. Brandskyddet klarar påfrestningar från 30 minuter upp till 180 minuter.
Certifierade och CE-godkända produkter

Gemensamt för alla Steelmasterprodukter är att de är användarvänliga samt certifierade och CE-godkända för att möta upp gällande standarder i Sverige och Europa.

Det är mycket viktigt att tidigt i projektfasen få fram så mycket information om vilka kritiska ståltemperaturer/lastutnyttjande-grader som gäller för konstruktionen.

Global kompetens
Jotun har ett world wide team som endast fokuserar på beräkningar/mängdåtgång för brandskyddsprojekt så det är viktigt att konstruktionsritningar är med från början för att ni ska lyckas med era projekt. Kontakta oss för alla typer av brandskyddsprojekt.
Säkerhetsdatablad
Jotun

VILL DU VETA MER?

Prata med våra
experter på området:

JIM KRONSTRAND
Linköping

072-889 91 00 jim@swepas.se